Εμφυτεύματα: ενδείξεις.
   
Σε γενικές γραμμές τα εμφυτεύματα τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ενήλικα, εφόσον έχει:

-καλή γενική υγεία
-υγιή ούλα
-επαρκή οστική μάζα του οστού των γνάθων, στο σημείο που θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα
-μια σωστή συμπεριφορά, όσον αφορά στις συνήθειες  στοματικής υγιεινής, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των εμφυτευμάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπου ο κίνδυνος αποτυχίας των  εμφυτευμάτων είναι περισσότερο αυξημένος από το φυσιολογικό, χωρίς όμως να απορρίπτεται η τοποθέτησή τους. Έτσι, οι καπνιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι εμφανίζουν ένα 10% μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας από τους μη καπνιστές. Το ίδιο συμβαίνει με όσους πάσχουν από περιοδοντίτιδα. Ο σακχαρώδης διαβήτης εμφανίζει ένα ποσοστό κινδύνου λίγο μεγαλύτερο επίσης, όταν δεν είναι καλά ρυθμισμένος, ενώ η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αντένδειξη. Βέβαια, όσον αφορά στην οστεοπόρωση, η λήψη διφωσφονικών, που συνήθως γίνεται από τους ασθενείς αυτούς, προβληματίζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες, καθώς έχει βρεθεί ότι η μακροχρόνια χρήση τους μπορεί να προκαλέσει σε οδοντιατρικές επεμβάσεις αδυναμία επούλωσης του τραύματος και οστεομυελίτιδα. Έτσι, όταν γίνεται λήψη διφωσφονικών, είναι στην κρίση του κάθε θεράποντα εάν θα τοποθετήσει εμφυτεύματα, ενώ ο ασθενής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για αυτή την πιθανότητα.

Όσον αφορά στην ηλικία, τυπικά δεν αποτελεί αντένδειξη, εφόσον δεν είναι επιβαρυμένη η γενική υγεία και υπάρχει δυνατότητα στοματικής υγιεινής.
 

Bookmark and Share

 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
   
   
     
[Αρχική] - [Βιογραφικό] - [Το Ιατρείο] - [Υπηρεσίες] - [Σύνδεσμοι] - [Επικοινωνία]

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ -ΧΑΪΜΑΝΤΑ 19-22, ΧΑΛΑΝΔΡΙ